Isolering

Vi vet att energiförbrukningen är viktig för dig. Därför har vi tagit fram ett komplett sortiment isolerskivor för golvvärme, så att du alltid ska kunna hitta en isolerlösning som passar ditt behov - oavsett vilka förutsättningar du har i rummet.

Golvvärmens uppvärmningstid avgörs till stor del av värmekabelns underlag. Material med god isolerförmåga ger en snabb uppvärmning. Att ha en isolerskiva i sitt golvvärmesystem gör stor skillnad jämfört med golvvärme direkt på en trög, dåligt isolerad betongplatta. Värmen behöver vara inkopplad under en kortare tid vilket så klart påverkar systemets energiförbrukning.

Vi rekommenderar att alltid använda isolerskivor som en del i våra golvvärmesystem eftersom det gör systemet snabbverkande och därmed energieffektivt. Våra termostaters energisparprogram gör nämligen absolut störst nytta i snabba system.